Asisto

Christelijke psychosociale hulpverlening

Visie

Als je me vraagt waar ik passie voor heb, dan zijn dat ‘mensen in nood’.
Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen toen hij de menigte zag, ‘want ze waren vermoeid en verstrooid, zoals schapen die geen herder hebben.’ (Mattheus 9:36)
Een tekst die in deze tijd ook erg van toepassing is. Ook nu kijkt Jezus met veel innerlijke ontferming en bewogenheid naar de mensen.

Telkens ben ik weer onder de indruk als ik God aan het werk zie in de levens van mensen, in (werk)relaties, in christelijke organisaties, kerken en gemeenschappen.

Samen zoeken we naar Gods antwoorden voor jouw leven. Een leven waarin God tot Zijn doel wil komen, ook in jouw relatie met anderen.
Ik geloof dat Hij van je houdt en er voor je wil zijn in alles wat er op je weg komt.

Ik heb geloof dat God, de Schepper en Bedenker van de mens, oneindig veel meer kan doen dan ik besef en kan bedenken.

Gaan we samen op weg om te zien wat God in jouw leven wil doen?