Asisto

Christelijke psychosociale hulpverlening

Waar staat Asisto voor?

Het woord Asisto betekent hulp, bijstand of assistentie.
En dat is wat wij jou graag willen bieden.
We doen dat vanuit onze bewogenheid voor mensen in nood.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? (Psalm 121:1)
Is dat niet wat wij ons ook afvragen als we in moeilijkheden zitten en op antwoorden wachten?
Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 124:8).
Dit vers wordt vaak gebruikt als Votum (toewijding) aan het begin van de kerkdienst.
Zo weten ook wij ons afhankelijk van Hem in hetgeen we willen doen en hopen te betekenen voor anderen.
Onze hulp is van de Schepper van hemel en aarde. Hij is trouw en zal het werk dat Hij met jou begon, voltooien!

Wij willen ons nederig ter beschikking stellen, als kanaal, als instrument.
We verlangen ernaar om zijn kracht, genade en glorie te zien in jouw leven.
Alleen Hij doet ons hart verlangen naar Hem. Aan Hem is alle eer!